Presentació

El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts aprova l’assignació del professorat que realitzarà docència al grau en Història, grau en Història de l'Art i al màster en Patrimoni Cultural: investigació i gestió, que dóna accés al programa de doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia. A més, el professorat del departament imparteix assignatures relacionades amb la Història i la Història de l'Art als graus en Turisme, en Dret, en Economia, en Educació Primària, en Estudis Anglesos, en Filosofia, en Geografia, en Odontologia, i en els dobles graus en Administració d'Empreses i Turisme, i Economia i Turisme.

Així mateix el professorat del departament impulsa activitats de distinta naturalesa, com jornades, seminaris i congressos, i promou la recerca a través de projectes, publicacions, estades i intercanvis i direcció de tesis doctorals. A aquest efecte, hem de destacar els diversos grups de recerca configurats en el si del departament. El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts transfereix el coneixement a través de la representació que exerceixen alguns dels seus membres, en qualitat d'especialistes, en distintes comissions institucionals.