Ubicació i contacte

Edifici Ramon Llull
Cra. de Valldemossa, Km. 7.5
07122 Palma
Tel.: 971 17 34 69 (serveis administratius) / 971 17 30 08 (consergeria)
Fax: 971 17 34 73

- localització -